-22557-2ตารางสอบกลางภาค 2/2557 (รอบ 2)
8-10-57กำหนดข้อปฎิบัติของนักศึกษา   ข้อปฎิบัติของนักศึกษา
17-9-571. กำหนดการ 4-57 2. ตารางเรียน 4-57 BSC 2 ปี 3. ตารางเรียน 4-57 BSC 4 ปี4. ตารางเรียน 4-57 BT.ad  
17-9-571. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BSC2. ตารางสอบเทียบโอน 57 BSC 3. ประกาศ ฝ่ายวิชาการ BT.ad 4. ตารางสอบเทียบโอน 57 BT.ad...
17-9-571. ตารางสอบ ปลายภาค ปกติ (BSC)2. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BSC รอบ 2)3. ตารางสอบ ปลายภาค อาทิตย์ (BT.ad รอบ 2)4. ประกาศการขาดสอบปลายภาค 1-57 ภาคปกติ และ พิเศษ รอบ...
05-09-57แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557     ดาวโหลดแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
-bsu-22557ตารางสอบกลางภาค bsu  2/2557
-bsu-btad-22557-2ตารางสอบกลางภาค BSU ภาควันอาทิตย์ 2/2557 รอบ2ตารางสอบกลางภาค BTAD ภาควันอาทิตย์ 2/2557 รอบ2
-1-7สอบถามรายละเอียด การจองโต๊ะ  โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
-22557ตารางเรียน เทอม 2/25571. สาขาการจัดการ2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3. สาขาการบัญชี4. สาขาการตลาด5. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว6. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ7. สาขาโลจิสติกส์8....
20-10-57ตารางสอบปลายภาค (Summer)   ดูตารางการสอบปลายภาค 4/2557 ภาคพิศษ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
 
ขอเชิญศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ รุ่น 1 - รุ่น 7

10836160_10203882923857081_1636477233_n
สอบถามรายละเอียด การจองโต๊ะ  โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620

 

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนอย่างมีคุณภาพ หอสมุดที่มีหนังสือและสื่อต่างๆ คอยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หอพักนักศึกษาที่มีความปลอดภัย มีคณาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา

 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.