05-09-57แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2557     ดาวโหลดแบบฟอร์มสหกิจศึกษา
20-08-57ตรางสอบ midterm ภาควันอาทิตย์ ศูนย์ BT.ad 1/57ตรางสอบ midterm ภาควันอาทิตย์ BSC 1/57
9-7-57ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557     ...
28-05-57ตรางเรียน 1/2557 1. สาขาการจักการ2. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3. สาขาการบัญชี4. สาขาการตลาด5. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม6. สาขาการท่องเที่ยว7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ8. สาขาโลจิสติก 9....
17-12-56 1.ขั้นตอนการขาดสอบ2.ขาดสอบกลางถาค (ภาคปกติ)3.ขาดสอบปลายภาค (ภาคพิเศษ) 
29-10-561. การจัดการ2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ3. การตลาด4. บัญชี5. อุตสาหกรรม6. การท่องเที่ยวและการโรงแรม7. เทคโนโลยีสารสนเทศ8. การจัดการโลจิสติกส์9....
14-08-57รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557       ดูรูปภาพทั้งหมด
14-08-57เปิดโลก BSC ครั้งที่ 7 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557     ดุรูปทั้งหมด
14-08-57คณะครู อาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ร่วมถวายพระพรวันแม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557     ...
9-7-57พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557       ดูภาพทั้งหมด
9-7-57งาน BSC รวมพี่รักน้อง ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557       ดูภาพทั้งหมด
07-05-57  มหกรรมนัดพบงานกับบริษัทชั้นนำ ครั้งที่7 ณ วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   ดูรูปภาพทั้งหมด
 

บรรยากาศภายในวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เป็นสถานศึกษาที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ห้องเรียนได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนอย่างมีคุณภาพ หอสมุดที่มีหนังสือและสื่อต่างๆ คอยบริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หอพักนักศึกษาที่มีความปลอดภัย มีคณาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด จึงนับได้ว่า วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิจึงเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา

 
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0 2172 9623 - 6 โทรสาร : 0 2172 9620
อีเมล์ : info@bsc.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.